Soudní překlady

Pro úřední účely v tuzemsku i v zahraničí, jako např. udělení státního občanství, sňatek a změna jména jsou většinou zapotřebí ověřené překlady oddacího listu, rodného listu, úmrtního listu, atd. Často se také vyžadují překlady vysvědčení, diplomů, řidičských průkazů, rozsudků soudu apod. jako překlad se soudním ověřením. S radostí pro vás vyhotovím ověřené překlady vašich dokumentů z češtiny do němčiny i z němčiny do češtiny jak z originálního dokumentu tak z notářsky ověřené kopie.


U překladů, které vyžadují soudní ověření, je nutné vyhotovený soudní překlad napevno svázat s originálem. Chcete-li si ponechat originál překládané listiny samostatně (např. vysvědčení, certifikáty, rozsudky apod.), pak si pořiďte kopii dokumentu a tuto si nechte ověřit u notáře.


Originál listiny nebo notářem ověřenou kopii mi můžete předat k přeložení osobně. Není-li to možné, pak zašlete úředně ověřenou kopii doporučeně poštou.


Pokud překlad spěchá, můžete mi požadovanou listinu naskenovat a zaslat v PDF. Než dojde poštou úředně ověřená kopie, bude již překlad hotový a obratem jej mohu poslat zpět.


Hotový soudní překlad si můžete vyzvednout osobně, vyhotovený překlad vám případně mohu zaslat na dobírku s připočtením poštovného ve výši 60,- Kč v rámci ČR.